• Koren/zingen
 • Urker Mans Formatie
  Mannenkoor Eneas
  Hosanna Gemengd Dubbelkwartet
  Urk Got Talent
  Onger Oens
  Chr.Gem.Zangver. Excelsior
  Vocal Expression
  Klein maar dapper
  Promise
  Willemijn

  De Verenigde zangers

  JG Koor Immanuel
  Dirigent pagina
  Kinderkoor De Blijde Stem
  Chr. Mannenkoor Eiland Urk
  Geke's Tiental
  Urker Visserskoor Crescendo
  Urker Mannenkoor Halleluja
  Urker Zangers
  Soli Deo Gloria
  Urker Mannen Ensemble
  Gereformeerd kerkkoor